HeatCap

Software HeatCap vznikl na katedře materiálového inženýrství a chemie a slouží pro stanovení měrné tepelné kapacity metodou neadiabatického kalorimetru. Program pracuje v operačních systémech Windows95/98/ME/2000/XP. Program si nainstalujete spuštěním instalačního souboru.


Demo verze poskytuje pouze grafický výstup závislosti teplotní vodivosti na teplotě.

Plnou verzi včetně výstupu do textového souboru je možné získat na kontaktu:
Ing. Jiří Maděra, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra materiálového inženýrství a chemie
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
madera@fsv.cvut.cz.


Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved