ZÁVĚSY

Program slouží k vyhodnocení osové síly N (předpínací síly) v závěsech, kabelech a táhlech různých stavebních konstrukcí na základě vlastních frekvencí f(j) změřených na těchto stavebních prvcích. Osová síla N(j) je vyhodnocována na základě modelu závěsu - prut oboustranně vetknutý, k numerickému řešení rovnic je použita metoda půlení intervalu.

Postup:
1. Soubor ZAVESY.ZIP rozbalte do Vámi zvoleného adresáře.
2. Spusťte program ZAVESYVV.EXE
3. Do jednotlivých kolonek vyplňte (přechod mezi jednotlivými kolonkami se provádí kurzory): „Zadej DOLNI MEZ intervalu hledani N(j)[N]:“
-vyplňte dolní mez intervalu, ve kterém se pravděpodobně nachází velikost vyhodnocované osové síly stavebního prvku. Velikost zadejte v základních jednotkách - Newton

„Zadej HORNI MEZ intervalu hledani N(j)[N]:“
-vyplňte horní mez intervalu, ve kterém se pravděpodobně nachází velikost vyhodnocované osové síly stavebního prvku. Velikost zadejte v základních jednotkách - Newton

„Zadej KROK postupu metody v intervalu [N]:“
-vyplňte krok postupu metody půlení intervalu. Velikost zadejte v základních jednotkách - Newton

„Zadej zmerenou frekvenci f(j) [Hz]:“
-vyplňte změřenou vlastní frekvenci vyšetřovaného stavebního prvku – závěsu, kabelu nebo táhla. Velikost zadejte v základních jednotkách - Hertz

„Zadej ohybovou tuhost zavesu EI [Pam**4]:“
-vyplňte předem vypočtenou ohybovou tuhost EI vyšetřovaného stavebního prvku – závěsu, kabelu nebo táhla, kde E je modul pružnosti materiálu prvku a I je moment setrvačnosti průřezu prvku. Velikost zadejte v základních jednotkách – Pascal, metr [Pam4]

„Zadej hmotnost zavesu mi [kg/m]:“
-vyplňte hmotnost stavebního prvku na jednotku délky µ. Velikost zadejte v základních jednotkách – kilogram, metr [kg/m]

„Zadej teoretickou delku zavesu L [m]:“
-vyplňte teoretickou délku L stavebního prvku (závěsu, kabelu nebo táhla) od vetknutí k vetknutí. Velikost zadejte v základních jednotkách – metr

4. Po vyplnění kolonek a překontrolování zadaných údajů stiskněte funkční klávesu F1 pro spuštění výpočtu.
5. Na následující obrazovkách se objeví výsledky vyhodnocení. Pro přechod na následující obrazovku stiskněte Enter
6. Pro případné předčasné ukončení programu kdykoliv stiskněte funkční klávesu F10.

Český manuál je k dispozici ZDE

Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved