VICATDAT 1.2


KONVERZE DATOVÉHO VÝSTUPU Z PŘÍSTROJE VIC-03A FIRMY BETONSYSTEM

Automatický Vicatův přístroj pro stanovení doby tuhnutí BS VIC-03A zaznamenává výsledky měření ve formě datového souboru ukládaného na disk ve formátu XML. Soubor obsahuje identifikační údaje, hodnoty nastavených parametrů a číselné výsledky. Popisy jednotlivých položek jsou v souboru provedeny formou stručných česko-anglických poznámek.

Soubory jsou ukládány v kódování UTF-8 a pro jejich název je charakteristická extense wid. Obsah souborů je sice čitelný v programu Notepad, ale zvolené uspořádání výstupu není příliš přehledné. Součástí výstupu není vůbec grafické znázornění průběhu tuhnutí, přestože znalost průběhu tuhnutí může být významná pro hodnocení funkčních vlastností nových materiálů a je tedy žádoucí mít grafické znázornění průběhu tuhnutí k dispozici.

Ke zlepšení kvality výstupní informace byl proto vyvinut program VICATDAT, který provádí konverzi původního datového výstupu do přehledného protokolu (ve formátu txt) a zároveň vytváří sloupcový diagram charakterizující průběh tuhnutí (ve formátu jpg).

Program VICATDAT je určen pro práci v prostředí Windows XP a může být bez problémů používán i přímo v řídícím počítači přístroje VIC-03A. Program je tvořen jediným souborem (vicatdat12.exe), který se nemusí instalovat a může být případně umístěn i na flash disku.

Úvodní okno programu VICATDAT umožňuje běžným způsobem prohlížet adresáře a zobrazit názvy případně přítomných datových souborů *.wid. Okamžitě po zvolení některého ze souborů *.wid , se zobrazí náhled jeho původního XML obsahu v informačním okénku, které se za tím účelem na obrazovce otevře. Informační okénko je opatřené dvojicí tlačítek Ano – Ne, s jejichž pomocí se volí případné další pokračování programu.

Pokud se tlačítkem Ano potvrdí další pokračování, zapíší se upravená data v textovém formátu na disk a rozsvítí se nové okénko se sloupcovým diagramem zachycujícím průběh tuhnutí. Při zhasnutí toho okénka (pomocí x v pravém horním rohu okénka) se provede zápis příslušného obrazového souboru na disk a končící program následně ještě vyvolá textový výpis protokolu o měření. Tento výpis je zobrazován s pomocí editoru Notepad a je tedy možné snadno doplnit přímo do zobrazeného výpisu libovolnou poznámku.

Jména nově vytvářených souborů se odvozují ze jména původního souboru. K původnímu souboru Jméno.wid přibudou v příslušném adresáři nové soubory Jméno.txt a Jméno.jpg.





Program je možné bezplatně používat pro osobní i pracovní účely. Předávat kopie takto získaného programu dalším zájemcům však není povoleno. Další šíření programu je přípustné pouze formou odkazu na tyto stránky.


Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved