Autorizovaný software - POPELKA


Program Popelka (popelka14.exe) je pomůcka pro velmi rychlé „přebírání“ jednotlivých řádků v textovém souboru a vytváření automatických výpisků, tvořených řádky, které obsahují zvolené slovo nebo slova. Nejlépe se uplatňuje při vytváření různých podseznamů. Typickým příkladem je výběr norem (např. podle slova v názvu a podle roku vydání) z jejich celkového seznamu.

Program se nemusí instalovat. Je tvořen jediným spustitelným souborem (popelka14.exe) a neprovádí žádné zápisy do registru. Soubor popelka14.exe může být v podstatě umístěn kdekoliv, ale doporučuje se pro něj vyhradit samostatný adresář. Při prvním spuštění si v tomto adresáři vytvoří datový adresář POPEL a v něm si podle potřeby vytváří další výsledkové podadresáře. Na plochu je možné vytáhnout zástupce programu vytvořeného běžným způsobem (pomocí pravého tlačítka myši).

Po spuštění programu se objeví úvodní okno zobrazující disky, adresáře a soubory příslušného počítače. Zde se vybere zdrojový soubor, kterým může být libovolný textový soubor.

V tomto souboru pak Popelka po zadání dotazu vyhledává řádky obsahující určité slovo nebo slova a sestavuje z nich výsledkový soubor. Požadovaná slova se zadávají v dotazovacím okénku, které se rozsvítí namísto úvodního okna ihned po zvolení zdrojového souboru.

Slovem se rozumí libovolný úsek textu, tedy i část slova. Zadání čtyřpísmenového úseku sádr způsobí nalezení řádků obsahujících například tato slova: sádra, Sádra, sádrový, cementosádrová, SÁDROVEC, sádrovcové.

Jestliže se v dotazovacím okně Popelky zadá více slov (úseků oddělených mezerou), jsou vyhledány jen ty řádky, které obsahují zároveň všechny zadané úseky (mezera tedy odpovídá logickému AND). Pokud je v programu Popelka třeba hledat slovo obsahující mezeru, je nutné místo této mezery napsat %%.

Výsledek hledání se ukládá do textového souboru tvořeného úspěšně vyhledanými řádky. Jméno výsledkového souboru se vytváří automaticky. Je složeno z použitých vyhledávacích kriterií a tečkou oddělené extense txt. Malá písmena obsažená ve vyhledávacích kriteriích jsou v názvu převedena velká. Vzniklé jméno se po uložení výsledkového souboru objeví v hlavičce dotazovacího okénka. Zároveň se zde zobrazí i jméno zdrojového (prohledávaného) souboru.

Dotazovací řetězec zpravidla obsahuje písmena a číslice. Může však obsahovat i další znaky (závorky, interpunkční znaménka, matematické operátory). Pokud by dotazovací řetězec obsahoval ”, * , : , / , \ , < , >, nebo ? , nebylo by možné jméno výsledkového souboru utvořit. Tyto znaky se přesto normálně vyhledají, ale po provedení dotazu se v řetězci vytvářejícím název nahradí slovním vyjádřením (malými písmeny).

Pokud žádný řádek nesplnil vyhledávací požadavek, má výsledkový soubor nulovou délku (prázdný soubor). Jestliže byl při prohledávání nalezen alespoň jeden řádek odpovídající zadaným kriteriím, otevře se po uložení výsledkového souboru automaticky okno programu Notepad (Poznámkový blok) a v něm se obsah výsledkového souboru zobrazí. Původní dotazovací řetězec je v takovém případě uváděn v záhlaví zobrazeného textu a na konci zobrazeného textu se objevuje ještě údaj o počtu nalezených řádků a počtu řádků zdrojového souboru.

Otevření programu Notepad probíhá ve víceúlohovém režimu (multitasking), činnost programu Popelka se tedy tímto otevřením nepřerušuje. Po zavření nebo minimalizaci textového okna je možné pokračovat s dalším dotazem. Program se ukončuje zadáním prázdného dotazovacího řádku.

Datový adresář programu Popelka se jmenuje POPEL. Pokud datový adresář není součástí instalace Popelky (dodané i s datovým souborem ve formě zipu), vytváří se automaticky (jako podadresář v adresáři ve kterém je umístěn soubor popelka14.exe) při prvním spuštění programu. Adresář POPEL vytvořený při prvním spuštění samotného programu popelka14.exe je prázdný. V tomto adresáři si program podle potřeby vytváří další podadresáře do kterých ukládá výsledkové soubory. S výhodou je možné do adresáře POPEL uložit databázové soubory určené k opakovanému prohledávání.

Jméno zdrojového (prohlíženého) souboru se zobrazuje v pravé části modré lišty dotazovacího okna. Díky tomu je trvale zřejmé s jakým souborem Popelka právě pracuje. Prohlížení datového souboru Popelkou není destruktivní a obsah prohlíženého souboru se prohlížením nijak nemění.

Název zdrojového souboru určuje název výsledkového podadresáře, který se při prvním dotazu vytvoří v adresáři POPEL. Název výsledkového podadresáře se vytváří vypuštěním extense z názvu datového souboru. Je tedy tvořen názvem zdrojového datového souboru od leva až do první tečky. Do výsledkového podadresáře se ukládají příslušné výsledkové soubory.

Průběžná tvorba samostatných výsledkových souborů je specifickou funkcí, kterou se Popelka liší od běžných prohlížecích procedur. Způsob kterým Popelka tvoří podadresáře a názvy výsledkových souborů velmi usnadňuje archivaci výsledků. Výstižný tvar jména výsledkového souboru umožňuje snadné prohlížení výsledků (případně jejich tisk či export do jiného textu) i po delší době.

Obsluha programu Popelka je intuitivní a zcela jednoduchá. V programu je navíc zabudována in on-line nápověda. Pro zájemce o program Popelka je zde připraven download zip balíčku.

Balíček obsahuje program a datový soubor (Normy200708a.txt), který jako data obsahuje seznam názvů ČSN do srpna 2007. U platných norem je uvedeno číslo normy, název, datum účinnosti, číslo katalogu a cena (cena je poslední údaj na řádku). Neplatné normy začínají písmenem N před číslem a názvem normy. V řádku s neplatnou normou je dále uvedena i nahrazující norma a číslo katalogu (posledním údajem je číslo katalogu).


Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved