KapaPor

Software KapaPor vznikl na katedře materiálového inženýrství a chemie a slouží pro stanovení závislosti součinitele vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti. Program pracuje v operačních systémech Windows95/98/ME/2000/XP. Program si nainstalujete spuštěním instalačního souboru. Součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti je odvozen podle (1) - (3), kde jsou použity tři vstupní parametry - známá distribuční křivka pórů f (r), Rmin < r < Rmax - průměrná hodnota součinitele vlhkostní vodivosti z měření nasákavosti - objemová hmotnost materiálu


(1)


(2)(3)


Popis programu
Na obrazovce uživatel načte soubor s naměřenými daty pomocí tlačítka umístěného vedle políčka „Vstupní soubor“. Vstupní soubor obsahuje kumulativní křivku pórů a její derivaci (viz Obr. 1 a 2). V poli „Výstupní soubor“ je název souboru s výslednou závislostí. Při úspěšném načtení souboru je uživatel povinen vyplnit hodnotu „Objemová hmotnost“ a zvolit a vyplnit „ Součinitel vlhkostní vodivosti“ naměřený pro určitou vlhkost. Po vyplnění všech požadovaných hodnot a stisku tlačítka „Výpočet“ program vypočítá a zobrazí závislost vlhkosti na velikosti pórů a výslednou podobu součinitele vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti. Instalační balíček obsahuje i vzorový vstupní soubor kapa.por.


Obr. 1: Kumulativní křivka pórůObr. 2: Derivace kumulativní křivky pórůObr. 3: Program KapaPor


Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved