Chrpa

Software CHRPA byl vytvořen pro výpočet parciálního tlaku vodní páry v závislosti na experimentálních podmínkách daného měření, tzn. relativní vlhkost a teplota okolního prostředí. Zejména výhodné je použít CHRPu pro vyhodnocení dat naměřených miskovou metodou bez teplotního spádu podle normy ČSN 72 7031 pro určení parametrů difúze vodní páry pro daný materiál, tedy pro výpočet součinitele difúzní propustnosti, součinitele difúze vodní páry a faktoru difúzního odporu. Program zjednodušuje a zpřesňuje dílčí výsledky výpočtu a minimalizuje odchylku měření.
Program CHRPA pracuje v operačních systémech Windows a Linux. Program se neinstaluje, je funkční po spuštění souboru. Program je možné bezplatně používat pro osobní i pracovní účely. Program je vytvořen v dvojjazyčné mutaci CZ (česky) a EN (anglicky).


Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved