Úvod

Hlavním cílem výzkumného záměru je vývoj a ověření komplexního systému metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů. Tento systém bude zahrnovat laboratorní metody pro měření tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností, počítačové simulační nástroje pro návrh materiálových parametrů, semi-scale metody pro testování vícevrstvých materiálových systémů, metody pro monitorování vlastností stavebních materiálů na výrobních linkách a metody pro diagnostiku a testování chování stavebních materiálů a jejich systémů in situ na staveništi a u dokončených staveb. Pro dosažení hlavního cíle budou řešeny následující dílčí úkoly. Nejprve bude provedena analýza experimentálních metod, matematických modelů a nástrojů pro počítačovou simulaci, která bude následována jejich zhodnocením. Na základě těchto přípravných procedur bude provedena vlastní konstrukce komplexního systému metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností materiálů.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved