Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

5.05.2017

V rámci studentské soutěže SVOČ nás budou v Košicích v kategorii MI reprezentovat Šimon Marušiak a Kristýna Takáčová. Držíme palce. Informace o soutěži ZDE.

13.02.2017

Studentská vědecká odborná činnost, Stavební fakulty ČVUT v Praze 2017 - XVIII. ročník soutěže
Sekce: Materiálové inženýrství
Datum konání: 5.5.2017
Místo konání: FSv. ČVUT v Praze, místnost D 1038
Čas: 9:00 hod.
Zájemce o účast ve školním kole SVOČ žádám o zaslání názvu práce a svého jména do 2.5.2017.
První tři místa budou oceněna peněžitým darem, všichni zúčastnění obdrží balíček s cenami. První dvě místa postupují do mezinárodního kola SVOČ, které se letos koná v Košicích 17.-18.5.2017.
Kontakt: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

29.01.2017

26. a 28.1.2015 proběhly v rámci tematických hodin zaměřených na technické obory prezentace a přiblížení práce v laboratořích na katedře K123. V pondělí nás navštívili žáci 9. třídy ZŠ v Dejvicích, ve středu pak studenti 1. a 2. ročníku Gymnázia Čakovice. Vyzkoušeli si práci analytického chemika, stanovovali počátek a konec tuhnutí Vicatovým přístrojem, seznámili se s laserovou analýzou velikosti částic a FTIR spektroskopií.

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

Email: klara.kobeticova@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-5435
Kancelář: D1008

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

KláraKobetičová


Praxe
2016 - ČVUT Fakulta stavební – vědecký pracovník
2011 - 2016 – VŠCHT, FTOP, ÚCHOP – odborný asistent
2010 - 2011 – VÚOS, CETA – výzkumný pracovník

Vzdělání
2004 - 2011 - MU, Fakulta přírodovědecká, RECETOX, doktorské studium.
Obor: Environmentální chemie
Dizertační práce: Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředí

2007 - MU, Fakulta přírodovědecká, rigorózní řízení
Obor: Obecná biologie - Ekotoxikologie
Rigorózní práce: Laboratorní testy toxicity s roupicemi

2002 - 2004 - MU, Fakulta přírodovědecká, magisterské studium.
Obor: Systematická biologie a ekologie
Diplomová práce: Společenstva roupic (Enchytraeidae) vybraných travinných biotopů v Bílých Karpatech

1999 - 2002 - MU, Fakulta přírodovědecká, bakalářské studium.
Obor: Muzeologická biologie
Bakalářská práce: Ověření úspěšnosti extrakční metody roupic z půdy podle OʾConnora a některých jejích adaptací

1995 – 1999 - Gymnázium J. Ressela, Chrudim

Výzkumná činnost
Ekotoxikologie, analýza ekologických rizik, osmotické a difuzní procesy

Členství v odborných skupinách
Česká společnost pro ekologii (od 2015)
Česká limnologická společnost (od 2015) SETAC (2005-2009)

Certifikáty
Kurz REACH – tvorba bezpečnostních listů a expozičních scénářů (2014), Reach Spectrum, s.r.o.

Osvědčení o odborné způsobilosti plánovat a provádět laboratorní pokusy s obratlovci pro VŠ pracovníky (2010), pořadatel: MZe ČR a ČZU v Praze – celoživotní certifikát.Zpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007