Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

5.05.2017

V rámci studentské soutěže SVOČ nás budou v Košicích v kategorii MI reprezentovat Šimon Marušiak a Kristýna Takáčová. Držíme palce. Informace o soutěži ZDE.

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

Email: klara.kobeticova@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-5435
Kancelář: D1008

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

KláraKobetičová


Praxe
2016 - ČVUT Fakulta stavební – vědecký pracovník
2011 - 2016 – VŠCHT, FTOP, ÚCHOP – odborný asistent
2010 - 2011 – VÚOS, CETA – výzkumný pracovník

Vzdělání
2004 - 2011 - MU, Fakulta přírodovědecká, RECETOX, doktorské studium.
Obor: Environmentální chemie
Dizertační práce: Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředí

2007 - MU, Fakulta přírodovědecká, rigorózní řízení
Obor: Obecná biologie - Ekotoxikologie
Rigorózní práce: Laboratorní testy toxicity s roupicemi

2002 - 2004 - MU, Fakulta přírodovědecká, magisterské studium.
Obor: Systematická biologie a ekologie
Diplomová práce: Společenstva roupic (Enchytraeidae) vybraných travinných biotopů v Bílých Karpatech

1999 - 2002 - MU, Fakulta přírodovědecká, bakalářské studium.
Obor: Muzeologická biologie
Bakalářská práce: Ověření úspěšnosti extrakční metody roupic z půdy podle OʾConnora a některých jejích adaptací

1995 – 1999 - Gymnázium J. Ressela, Chrudim

Výzkumná činnost
Ekotoxikologie, analýza ekologických rizik, osmotické a difuzní procesy

Členství v odborných skupinách
Česká společnost pro ekologii (od 2015)
Česká limnologická společnost (od 2015) SETAC (2005-2009)

Certifikáty
Kurz REACH – tvorba bezpečnostních listů a expozičních scénářů (2014), Reach Spectrum, s.r.o.

Osvědčení o odborné způsobilosti plánovat a provádět laboratorní pokusy s obratlovci pro VŠ pracovníky (2010), pořadatel: MZe ČR a ČZU v Praze – celoživotní certifikát.Zpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007