Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

5.05.2017

V rámci studentské soutěže SVOČ nás budou v Košicích v kategorii MI reprezentovat Šimon Marušiak a Kristýna Takáčová. Držíme palce. Informace o soutěži ZDE.

13.02.2017

Studentská vědecká odborná činnost, Stavební fakulty ČVUT v Praze 2017 - XVIII. ročník soutěže
Sekce: Materiálové inženýrství
Datum konání: 5.5.2017
Místo konání: FSv. ČVUT v Praze, místnost D 1038
Čas: 9:00 hod.
Zájemce o účast ve školním kole SVOČ žádám o zaslání názvu práce a svého jména do 2.5.2017.
První tři místa budou oceněna peněžitým darem, všichni zúčastnění obdrží balíček s cenami. První dvě místa postupují do mezinárodního kola SVOČ, které se letos koná v Košicích 17.-18.5.2017.
Kontakt: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

29.01.2017

26. a 28.1.2015 proběhly v rámci tematických hodin zaměřených na technické obory prezentace a přiblížení práce v laboratořích na katedře K123. V pondělí nás navštívili žáci 9. třídy ZŠ v Dejvicích, ve středu pak studenti 1. a 2. ročníku Gymnázia Čakovice. Vyzkoušeli si práci analytického chemika, stanovovali počátek a konec tuhnutí Vicatovým přístrojem, seznámili se s laserovou analýzou velikosti částic a FTIR spektroskopií.

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

prof. Ing. Robert Černý, DrSc.

Email: cernyr@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-5044
Kancelář: A330

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

RobertČerný


Praxe
2007     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, vedoucí katedry stavebních hmot - K123

1999-2006     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, profesor na katedře stavební mechaniky

1994-1999     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, docent na katedře fyziky

1992-1994     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, odborný asistent

1991-1992     Post-Doctoral Research Associate na katedře Mechanical Engineering and Materials Science Rice University v Houstonu

1988-1991     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, odborný asistent

1983-1988     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, asistent

Vzdělání
1998     Jmenován profesorem v oboru Fyzika na Českém vysokém učení technickém v Praze

1995     DrSc. v oboru Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách, doktorská práce na téma Modelování fyzikálních procesů se změnou fáze obhájena na Akademii věd české republiky

1994      Jmenován docentem na Českém vysokém učení technickém v Praze, habilitace v oboru Fyzika, habilitační práce na téma Sekundární vlivy na transport vlhkosti v porézních materiálech

1988     CSc. v oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika
Kandidátská práce: Aplikace Stefanovy úlohy na transport vlhkosti v porézních látkách obhájena na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze

1978-1983     1978-1983 ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Obor: stavebnictví, teorie konstrukcí
Diplomová práce: Měření transportu vlhkosti v porézních materiálech

Výzkumná činnost
Matematické modelování a počítačové simulace transportních jevů v porézních materiálech, vývoj měřících metod pro určování obsahu vlhkosti a solí, tepelných a vlhkostních parametrů porézních materiálů.
člen International Association of Building Physics (IABP).Zpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007