Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

5.05.2017

V rámci studentské soutěže SVOČ nás budou v Košicích v kategorii MI reprezentovat Šimon Marušiak a Kristýna Takáčová. Držíme palce. Informace o soutěži ZDE.

13.02.2017

Studentská vědecká odborná činnost, Stavební fakulty ČVUT v Praze 2017 - XVIII. ročník soutěže
Sekce: Materiálové inženýrství
Datum konání: 5.5.2017
Místo konání: FSv. ČVUT v Praze, místnost D 1038
Čas: 9:00 hod.
Zájemce o účast ve školním kole SVOČ žádám o zaslání názvu práce a svého jména do 2.5.2017.
První tři místa budou oceněna peněžitým darem, všichni zúčastnění obdrží balíček s cenami. První dvě místa postupují do mezinárodního kola SVOČ, které se letos koná v Košicích 17.-18.5.2017.
Kontakt: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

29.01.2017

26. a 28.1.2015 proběhly v rámci tematických hodin zaměřených na technické obory prezentace a přiblížení práce v laboratořích na katedře K123. V pondělí nás navštívili žáci 9. třídy ZŠ v Dejvicích, ve středu pak studenti 1. a 2. ročníku Gymnázia Čakovice. Vyzkoušeli si práci analytického chemika, stanovovali počátek a konec tuhnutí Vicatovým přístrojem, seznámili se s laserovou analýzou velikosti částic a FTIR spektroskopií.

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D.

Email: igor.medved@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-7125
Kancelář: A328

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

IgorMedveď


Praxe
2010 - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra materiálového inženýrství a chemie, vědecký pracovník
2006-2010 - UKF v Nitře, Fakulta přírodních věd, docent na katedře fyziky
2004-2006 - UKF v Nitře, Fakulta přírodních věd, katedra fyziky, vědecký pracovník
2003-2004 - SAV v Bratislavě, Elektrotechnický ústav, civilní služba
2001-2002 - Texas Christian University, Fort Worth, Robert A. Welch Postdoctoral Fellow, katedra chemie
2000 - Univerzita v Groningenu, Centrum pro teoretickou fyziku, vědecký pracovník
1999-2000 - Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy, Oddelení teoretické fyziky, vědecký pracovník

Vzdělání
2006 - Jmenován docentem na Žilinské univerzite, habilitace v oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika, habilitační práce na téma First-order phase transitions for models of classical statistical mechanics: some rigorous results and their application

2006 - RNDr. v oboru Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakulte UK v Praze

2001 - Ph.D. v oboru Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakulte UK v Praze, disertační práce Finite-size effects for classical lattice models

1996 - Mgr. v oboru Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakulte UK v Praze, diplomová práce Finite-size effects for the Potts model

Výzkumná činnost
Matematické modelování transportních jevů v porézních materiálech, objemová vs. povrchová difúze; modelování spekání keramických materiálů, modelováni kondukce tepla v keramických materiálech; rigorózní popis fázových přechodů 1. druhu, mřížkové modely, efekty konečného objemu, studium modelů chirální segregace, fázové přechody 1. druhu na rozhraní elektroda- elektrolyt.Zpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007