Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

11.09.2017

6.10.2017 proběhne od 17 hod na FSv ČVUT Noc vědců. Vzhledem k přepokládané velké účasti budeme naší práci prezentovat v Ateliéru D. Info bude na stránkách FSv. Více informací ZDE

1.09.2017

V týdnu 10.-14.7.2017 proběhl třetí roční Dětské univerzity ČVUT v Praze s názvem „Věda všude kolem nás“. Naše laboratoře navštívilo celkem 220 žáků 1.-5. Třídy ZŠ. http://detska-univerzita.cvut.cz

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

Ing. Václav Kočí, Ph.D.

Email: vaclav.koci@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-7128
Kancelář: A317

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

VáclavKočí


Praxe
2014 - současnost - ČVUT v Praze, Fakulta stavební - Odborný asistent
2011 – 2014 – ČVUT v Praze, Fakulta stavební - Vědecký pracovník
2007 – 2011 – ČVUT v Praze, Fakulta stavební - Technik

Vzdělání
Doktorské studium:
2009 - 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor: Fyzikální a materiálové inženýsrtví
Disertační práce: Numerická a experimentální analýza pórobetonových obvodových plášťů

Magisterské studium:
2003 - 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, magisterské studium
Obor: Materialové inženýrství
Diplomová práce: Posouzení účinnosti a predikce chování aplikovaných sanačních opatření prostřednictvím počítačové analýzy

Výzkumná činnost
Numerické simulace současného přenosu tepla, vlhkosti a solí ve stavebních materiálech; Predikce životnosti stavebních materiálů a konstrukcí; Stanovení energetické bilance obvodových plášťů budov; Využití počítačového modelování k optimalizaci návrhu materiálové skladby konstrukcí; Stanovení efektivního součinitele tepelné vodivosti heterogenních materiálůZpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007