Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Email: milena.pavlikova@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-4688
Kancelář: D1045

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

MilenaPavlíková


Praxe
2007 – dosud - Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební ČVUT v Praze, výuka chemie a předmětů týkajících se problematiky materiálového inženýrství, vedení studentských projektů, magisterských a bakalářských prací, vedení doktorandů, vedení studentů při SVOČ, organizátor doktorských seminářů, editor sborníků z konferencí a seminářů, organizátor konferencí.

2003 – 2007 - Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze, odborný asistent, výuka materiálového inženýrství, vedení studentských projektů, vědecko-výzkumná činnost, řešení grantových projektů.

2000 – 2003 - Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze, výuka laboratorních cvičení materiálového inženýrství v rámci doktorského studia, spolupráce při řešení vědeckovýzkumných projektů katedry, řešitelka projektu.

Vzdělání
2010 - Jmenována docentem na ČVUT v Praze, habilitace v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, habilitační práce na téma Identification of Parameters Describing the Coupled Moisture and Salt Transport in Porous Building Materials.

2000 – 2003 - Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství Disertační práce: „Application of TDR microprobes, minitensiometry and minihygrometry to the determination of moisture transport and moisture storage parameters of building materials.“

1999 – 2000 (1.9.1999 – 31.1.2000) - VŠCHT v Praze , pracoviště ÚACH AV ČR, Řež, postgraduální studium

1993 – 1999 - VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Obor: Chemie a technologie anorganických materiálů, Diplomová práce: „Koroze skel alkalickými roztoky.“

1989 – 1993 - Gymnázium Český Krumlov

Výzkumná činnost
Stanovení tepelných a vlhkostních vlastností porézních stavebních materiálů ve vazbě na podmínky prostředí, vývoj metodiky měření pro sledování obsahu kapalné vlhkosti v materiálech a konstrukcích, experimentální a teoretická analýza transportu a akumulace anorganických solí v porézních materiálech, testování materiálů a stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu, aplikace druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů vysokých užitných vlastností, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, vývoj nových typů kompozitních materiálů nahrazujících částečně pojivo na bázi Portlandského cementu, analýza trvanlivosti stavebních materiálů a jejich degradace.

Publikační činnost: Autor či spoluautor následujících publikací: 2 monografie, 31 článků v databázi WoS, 89 příspěvků na mezinárodních konferencích, 11 článků v mezinárodních recenzovaných časopisech neuvedených v databázi WoS, 70 článků v českých a slovenských recenzovaných časopisech, 70 příspěvků ve sbornících českých konferencí, 3 autorizované softwary, h-index – 7.0. Celkem 140 citací v databázi WoS a dalších 15 citací neuvedených v databázích.

Celkem uděleno 5 projektů GAČR a MŠMT, spolupráce na 3 evropských a 15 českých vědecko – výzkumných projektech.

Členka organizačního výboru mezinárodní konference Thermophysics 2009-2010.Zpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007

bahis siteleriagario unblockedkiralık bahis sitesibodrum escortdairesel kapı motorurus escortistanbul escortşişli escort