Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

RNDr. Vratislav Tydlitát, CSc.

Email: tydlitat@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-5436
Kancelář: D1015

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

VratislavTydlitát


Praxe
1999-2005     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra stavební mechaniky
1996-2005      AVČR, Ústav Chemických Procesů
1991-1993     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, asistent
1974-1989     ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, externí pracovník
1970-1991     Výzkumný ústav IPS, Výzkumný ústav Stavebních závodů
1968-1970     VŠCHT v Praze, laboratoř termoanalýzy
1963-1967     Ústav ušlechtilých ocelí, VÚ hutnictví železa, VÚ železorudných dolů a hrudkoven, Ústav pro výzkum rud
1961-1962     Konstruktiva s.p.
1957-1958     AVČR, Ústav Technické fyziky
1950-1952     Ústav hygieny práce a chrob z povolání

Vzdělání
1972     MFF UK - rerum naturae doktor (RNDr)
Disertační práce: Konstrukce vysokoteplotního adiabatického směšovacího kalorimetru I,II,III.

1969     MFF UK, Vědecká výchova
Obor: Fyzika pevných látek
Disertační práce:Specifické teplo atomové mřížky slitin niklu s kobaltem.

1969     Kandidát věd (schváleno politickými orgány až v r.1981)

1963     MFF UK
Obor: Fyzika
Diplomová práce:Struktura vysokoteplotní fáze MgAlCu (M).

Výzkumná činnost
Metalurgická rentgenografie ,vysokoteplotní kalorimetrie, fyzika pevných látek, termodynamika pevných látek; přístrojová technika. Stavební výzkum: Stavební fyzika a tepelná technika,měření součinitele přestupu tepla (přenos zářením, prouděním), urychlování tvrdnutí betonu ohřevem, konstrukce a číslicová regulace technologických zařízení k ohřevu stavebních dílcí a k ohřevu malých betonových výrobků, číslicové řízení míchání v betonárně, číslicové řízení pneumatické dopravy cementu na velkokapacitní betonárně, měření zpracovatelnosti betonové směsi při její výrobě. Použití mikrovln ke stanovení volné vody při tuhnutí betonové pasty. Vývoj pucolánových omítek pro historické stavby. Kalorimetrické studium tuhnutí sádry.Zpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007

bahis siteleriagario unblockedkiralık bahis sitesibodrum escortdairesel kapı motorurus escortistanbul escortşişli escort