Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.

Email: pavlikz@fsv.cvut.cz
Telefon: 2-2435-4371
Kancelář: D1048a

SEZNAM PUBLIKACÍ A GRANTŮ

ZbyšekPavlík


Praxe
2014 - dosud - Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební ČVUT v Praze, profesor.

2007 – 2014 - Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební ČVUT v Praze, docent, výuka předmětů týkajících se problematiky materiálového inženýrství a izolačních materiálů, vedení studentských projektů, magisterských a bakalářských prací, vedení doktorandů, vedení studentů při SVOČ, organizátor doktorských seminářů, editor sborníků z konferencí a seminářů, organizátor konferencí, člen vědeckých výborů mezinárodních konferencí, člen oborové rady doktorského studijního oboru Fyzikální a materiálové inženýrství v programu Stavební inženýrství, Člen oborové komise F1 pro výběrové řízení FRVŠ MŠMT ČR za fakultu stavební.

2003 – 2007 - Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze, odborný asistent, výuka stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, izolačních materiálů, vedení studentských projektů, vědecko-výzkumná činnost, řešení grantových projektů.

2000 – 2003 - Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze - výuka stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti v rámci doktorského studia, spolupráce při řešení vědeckovýzkumných projektů katedry, řešitel projektu IGS.

1999 – 2000 - Jiran Kohout architekti s.r.o. – projekční praxe.

Vzdělání
2014 - Jmenován profesorem na ČVUT v Praze v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, profesorská přednáška na téma Aplikace „Semi-Scale“ experimentů při stanovení tepelně-vlhkostní funkce stavebních materiálů a konstrukcí.

2010 - Jmenován docentem na ČVUT v Praze, habilitace v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, habilitační práce na téma Identification of Parameters Describing the Coupled Moisture and Salt Transport in Porous Building Materials.

2000 – 2003 - Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ph.D. v oboru fyzikální a materiálové inženýrství.

1994 – 2000 - Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. v oboru pozemní stavby a konstrukce.

1990 – 1994 - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim.

Výzkumná činnost
Stanovení tepelných a vlhkostních vlastností porézních stavebních materiálů ve vazbě na podmínky prostředí, vývoj metodiky měření pro sledování obsahu kapalné vlhkosti v materiálech a konstrukcích, experimentální a teoretická analýza transportu a akumulace anorganických solí v porézních materiálech, testování materiálů a stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu, aplikace druhotných surovinových zdrojů při výrobě stavebních materiálů vysokých užitných vlastností, studium PCM materiálů a jejich implementace do stavebních konstrukcí, vývoj nových typů kompozitních materiálů nahrazujících částečně pojivo na bázi Portlandského cementu, analýza trvanlivosti stavebních materiálů a jejich degradace.

Spolupráce s praxí
Spolupráce s praxí při stavebnětechnickém průzkumu sanovaných objektů a při určování charakteristik materiálů.
Vedoucí akreditované laboratoře OL 123.Zpět na tým

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007

bahis siteleriagario unblockedkiralık bahis sitesibodrum escortdairesel kapı motorurus escortistanbul escortşişli escort