Předměty na K123


123CHS - Chemie silikátových materiálů

Přednášející:

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
( milena.pavlikova@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

Informace k předmětu:

Předmět má za cíl prohloubit znalosti studentů v oblasti silikátových materiálů ať již se jedná o surovinovou základnu nebo produkty. Velký prostor je věnován chemii a technologii betonu a speciálních silikátových materiálů.

Ukončení kurzu - zkouška:
- písemná část
- ústní pohovor

Účast na přednáškách je doporučená!
Konzultační hodiny: Po 11-13 hod., jinak dle dohody


Časový plán
Oxid křemičitý, hlinitý a vápenatý
Cement
Hydratace
obr.
Směsné cementy, pucolánově aktivní materiály
Speciální cementy
Kamenivo
HPC a SCC
Vláknobetony
Geopolymery
Hydrofobizace
Sklo a keramika

Směrnice SCC - doplněk k přednášce HSC a SCC
Malty a omítky

ppZpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved