Předměty na K123


123SHMA - Stavební hmoty

Přednášející:

Doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
( eva.vejmelkova@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

Ing. Monika Čáchová, Ph.D. ( monika.cachova@fsv.cvut.cz )
Ing. Magdalena Doleželová ( magdalena.dolezelova@fsv.cvut.cz )
Ing. Jan Kočí, Ph.D. ( jan.koci@fsv.cvut.cz )
Ing. Václav Kočí, Ph.D. ( vaclav.koci@fsv.cvut.cz )
Ing. Lenka Scheinherrová ( lenka.scheinherrova@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • 123SHMA - vyučuje se pouze v zimním semestru 
 • Rozsah: 2 hodiny přednášek + 1 hodina cvičení týdně
 • Povinný předmět pro program: Architektura a stavitelství
 • Rozvrh a vyučující předmětů Stavební hmoty na ZS 2017/2018
   

PŘEDNÁŠKY

Hlavní tématické okruhy a věcné pojmy
Základní informace o zkoušce

CVIČENÍ

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:

Všechny návody  - zip

Podmínky zápočtu

 • Účast na všech cvičeních (náhrada po dohodě s vyučujícím -možno i v laboratorních hodinách předmětů SH01 a SHR - viz rozvrh a harmonogram příslušných předmětů)
 • Průběžná příprava na hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací (bodováno)
 • Odevzdání 5ti protokolů věcně i numericky správně zpracovaných
 • Dosažení minimálně 7 bodů z průběžného bodování
 • Studenti se 7 až 12,5 body – úspěšný zápočtový test
 • Studenti s 13 a více body - při splnění ostatních podmínek bez zápočtového testu

LITERATURA

 • přednášky  - způsob případného uveřejnění sdělí přednášející
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • vzorové příklady ke zkoušce (neřešené)
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmotyZpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved