Předměty na K123


D23IMP - Interakce materiálu a vnějšího prostředí

Přednášející:

Doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
( vimmrova@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

Doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D. (keppert@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

Anotace: 
Problematika změn vlastností materiálu v závislosti na podmínkách, kterým je vystaven. Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti materiálů, stárnutí a degradace materiálů. Vliv chemického působení na vlastnosti materiálů.  Karbonatace betonu oxidem uhličitým ze vzduchu a další vlivy kontaminovaného prostředí na strukturu, vlastnosti a životnost materiálů.

Předmět bude vyučován v letním semestru.

Podle počtu studentů je předmět vyučován individuálně nebo je kombinován s přednáškami. Čas  výuky je určen po dohodě se studenty.


Zpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved