Předměty na K123


123SHR - Stavební hmoty

Přednášející:

Doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. ( vimmrova@fsv.cvut.cz )
Doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D. ( keppert@fsv.cvut.cz ).

Cvičící:

Ing. Jan Kočí,Ph.D. ( jan.koci@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Vyučuje se v prvním ročníku pouze v zimním semestru.
Rozsah: 3 hodiny přednášek + 2 hodiny cvičení týdně
Povinný předmět pro program Stavitelství

PŘEDNÁŠKY

Hlavní tématické okruhy a věcné pojmy
 

CVIČENÍ

Obsah cvičení:
 • Úvod
 • 5 laboratorních úloh
 • 4 teoretické semináře
 • 2 příkladové hodiny
 • Závěr

Program cvičení

Celkový harmonogram (pro nahrazování) 

Laboratorní cvičení

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:
Laboratorní cvičení L1: Zkoušky cementu  -  I. část
Laboratorní cvičení L2: Zkoušky kameniva
Laboratorní cvičení L3: Zkoušky cementu - II. část
Laboratorní cvičení L4: Moduly pružnosti
Laboratorní cvičení L5 + L6: Pevnost v tahu a Tepelná vodivost

ZMĚNA! Všechny návody  - zip - opraveno stránkování podle 4. elektronického vydání

Organizační a bezpečnostní pokyny pro práci v laboratořích

Semináře

Semináře se konají vždy v A336 a jsou  tématicky zaměřeny
Hlavní náplní seminářů jsou studentské prezentace
 • Seminář 1: Pojiva a plniva
 • Seminář 2: Betony
 • Seminář 3: Keramika, dřevo, sklo, kovy
 • Seminář 4: Izolační materiály

Nabídka témat prezentací
Pravidla pro prezentace
Pokyny pro vypracování seminární práce
Šablona pro vypracování seminární práce


Příkladové hodiny

Řešení vzorových příkladů ke zkoušce.
 • Příklady 1: objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, sypná hmotnost, mezerovitost, čára zrnitosti (místnost A338 nebo D1050)
 • Příklady 2:  pevnosti (tlak, tah, ohyb, příčný tah) , modul pružnosti, návrh betonové směsi (místnost A338)

Podmínky zápočtu

 • Účast ve cvičeních 75 % ( tj. 9 cvičení)
 • Z toho 100 % účast na laboratorních cvičeních. Lze nahradit s jinou skupinou i v předmětech SH01 a SHMA (viz rozvrh a harmonogram) po dohodě s vyučujícím příslušné skupiny. Náhrada se dokazuje podepsaným potvrzením od vyučujícího, u kterého náhrada proběhla
 • Povinná účast na semináři, ve kterém má student připravenou prezentaci. Při neúčasti na příslušném semináři vypracování seminární práce většího rozsahu
 • Průběžná příprava na laboratorní hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací. Příprava je kontrolována na začátku hodiny. Příprava i aktivita jsou bodovány.
 • Včasné předání prezentace ke kontrole. Při nedodržení termínu odevzdání ztráta 3 bodů.
 • Přednesení prezentace ke spokojenosti vyučujícího. Při nevyhovující prezentaci může vyučující zadat seminární práci většího rozsahu.
 • Odevzdání 5 protokolů (v papírové podobě) věcně i numericky správně zpracovaných
 • Dosažení minimálně 7 bodů z průběžného bodování
 • Studenti se 7 až 12,5 body – úspěšný zápočtový test
  Studenti s 13 a více body - při splnění ostatních podmínek bez zápočtového testu

LITERATURA
 • přednášky
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmoty.Zpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved

canli bahisrus escortşişli escortistanbul escortagario unblockedkiralık bahis sitesizynga chipzynga chipchip satın aldairesel kapı motorugaziantep escortturkey yacht chartergaziantep escort