Předměty na K123


123SH01 - Stavební hmoty

Přednášející:

Paralelka J1/1:Ing.Miloš Jerman, Ph.D.
( milos.jerman@fsv.cvut.cz )
Paralelka J1/2: Doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
( eva.vejmelkova@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

Doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D. ( madera@fsv.cvut.cz )
Ing. Lenka Scheinherrová, Ph.D. ( lenka.scheinherrova@fsv.cvut.cz )
Ing. Magdalena Doleželová ( magdalena.dolezelova@fsv.cvut.cz )
Ing. Jan Kočí, Ph.D. ( jan.koci@fsv.cvut.cz )
Ing. Václav Kočí, Ph.D ( vaclav.koci@fsv.cvut.cz )
Ing. Jaroslav Dušek ( jaroslav.dusek@fsv.cvut.cz )
Ing. Michaela Petříková ( michaela.petrikova@fsv.cvut.cz )
Ing. Lucie Zemanová ( lucie.zemanova@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Přednáší se v prvním ročníku v obou semestrech
 • Rozsah: 2 hodiny přednášek + 2 hodiny cvičení týdně
 • Povinný předmět pro program: Stavební inženýrství

PŘEDNÁŠKY

CVIČENÍ

Obsah cvičení:

 • Úvod
 • 5 laboratorních úloh
 • 4 teoretické semináře
 • 2 příkladové hodiny
 • Závěr

Program cvičení
Celkový harmonogram cvičení SH v letním semestru 2018/2019 (pro nahrazování)

Laboratorní cvičení

 • Na počátku každé lab. hodiny test z přípravy - max. + 3 b.
 • Odevzdání protokolu do konce příslušné hodiny + 1 b.
 • Aktivita v hodině +1 b.

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:
Laboratorní cvičení L1: Zkoušky cementu  -  I. část
Laboratorní cvičení L2: Zkoušky kameniva
Laboratorní cvičení L3: Zkoušky cementu - II. část
Laboratorní cvičení L4: Moduly pružnosti
Laboratorní cvičení L5 + L6: Pevnost v tahu a Tepelná vodivost

ZMĚNA!
Všechny návody - zip  - opraveno stránkování podle 4. elektronického vydání

Organizační a bezpečnostní pokyny pro práci v laboratořích


Semináře

Semináře se konají vždy v A338 a jsou  tématicky zaměřeny.
Hlavní náplní seminářů jsou studentské prezentace.

 • Seminář 1: Pojiva a plniva
 • Seminář 2: Betony
 • Seminář 3: Keramika, dřevo, sklo, kovy
 • Seminář 4: Izolační materiály

Nabídka témat prezentací

Pravidla pro prezentaci
Pokyny pro vypracování seminární práce
Šablona pro vypracování seminární práce

Příkladové hodiny

Řešení vzorových příkladů ke zkoušce. 
 • Příklady 1: objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, sypná hmotnost, mezerovitost, čára zrnitosti (místnost A338 nebo D1050)
 • Příklady 2: pevnosti (tlak, tah, ohyb, příčný tah) , modul pružnosti, návrh betonové směsi (místnost A338)

Podmínky zápočtu

 1. Účast ve cvičeních 75 % ( tj. 9 cvičení)
 2. Z toho 100 % účast na laboratorních cvičeních. Lze nahradit s jinou skupinou i v předmětech SHR a SHMA (viz rozvrh a harmonogram) po dohodě s vyučujícím příslušné skupiny. Náhrada se dokazuje podepsaným potvrzením od vyučujícího, u kterého náhrada proběhla
 3. Povinná účast na semináři, ve kterém má student připravenou prezentaci. Při neúčasti na příslušném semináři vypracování seminární práce většího rozsahu
 4. Průběžná příprava na laboratorní hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací. Příprava je kontrolována na začátku hodiny. Příprava i aktivita jsou bodovány.
 5. Včasné předání prezentace ke kontrole. Při nedodržení termínu odevzdání ztráta 3 bodů.
 6. Přednesení prezentace ke spokojenosti vyučujícího. Při nevyhovující prezentaci může vyučující zadat seminární práci většího rozsahu.
 7. Odevzdání 5 protokolů (v papírové podobě) věcně i numericky správně zpracovaných
 8. Dosažení minimálně 7 bodů z průběžného bodování
 9. Studenti se 7 až 12,5 body – úspěšný zápočtový test
 10. Studenti s 13 a více body - při splnění ostatních podmínek bez zápočtového testu

LITERATURA
 • přednášky 
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmoty

Zpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved

canli bahisrus escortşişli escortistanbul escortagario unblockedkiralık bahis sitesizynga chipzynga chipchip satın aldairesel kapı motorugaziantep escortturkey yacht chartergaziantep escort