Předměty na K123


123ACH - Aplikovaná chemie

Přednášející:

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
( milena.pavlikova@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. (milena.pavlikova@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

Cílem předmětu je zlepšit úroveň chemických znalostí doktorandů a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu.

Přednášky se konají v pátek v D1050 od 12:00 -12:30 hod. Cvičení budou navazovat v laboratoři D1045 od 12:30 -13:30 hod.

Účast na přednáškách a následujícím cvičení není povinná.
Pro ukončení  předmětu je nezbytné odevzdat seminární práci na zvolené téma.

Plán předmětu:
20.10.2016          Dělicí metody, kapalinová chromatografie
3.11.2016            Optické metody, FTIR spektroskopie
10.11.2016          Optické metody, mikroskopie  
1.12.2016            Metody stanovení velikosti částic, laserový analyzátor
15.12.2016          Elektrické metody, potenciometrie a                      konduktometrie


Na cvičení si můžete naměřit vlastní vzorky.
Zpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved