Předměty na K123


123IZMA - Izolační materiály

Přednášející:

doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
( pavlikz@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

Ing. Lukáš Fiala (fialal@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

Podmínky získání zápočtu a zkoušky:
 • vypracování seminární práce na vybrané téma z problematiky stavebních izolací - rozsah cca 20 stran, prezentace formou 10 min. přednášky na hodině (v rámci cvičení)
 • vypracované elaboráty z laboratorních cvičení (možnost jedné neomluvené absencí)
 • zápočtový test (více než 50% bodů, možnost jedné opravy)
 • zkouška má písemnou formu – 10 otázek, z nichž každá je hodnocena max. 1 bodem (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0), známka ze zkoušky je udělena na základě následující klasifikační stupnice:
  A 10 – 9b
  B  8.9 – 8b
  C 7.9 – 7b
  D 6.9 – 6b
  E 5.9 –  5b
  F 0 – 4.9b

Informace o předmětu, vypsané projekty na K123 - zde

  Přednáška II - základní vlastnosti materiálů ve vazbě na izolační schopnosti - zde

Přednáška III - tepelné a akustické vlastnosti stavebních materiálů - zde

Přednáška IV - hydroizolace I - zde

Přednáška V - hydroizolace II - asfaltové izolační pásy - zde

Přednáška VI - hydroizolace - fóliové izolace - zde

Přednáška VII - hydroizolace - bentonity, speciální hydroizolace - zde

sklo a plast- zde

Přednáška IX - tepelné izolace I -zde

Přednáška X - tepelné izolace II - zde

degradace- zde

Zkouškové otázky - zde

Informace ke zkoušce:

1. termín 10.5.2011 od 14:00 v D062. Pro účast na zkoušce je vyžadováno odevzdání semestrální práce a její prezentace na hodině.
Zpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved