Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk


11.09.2017

6.10.2017 proběhne od 17 hod na FSv ČVUT Noc vědců. Vzhledem k přepokládané velké účasti budeme naší práci prezentovat v Ateliéru D. Info bude na stránkách FSv. Více informací ZDE

1.09.2017

V týdnu 10.-14.7.2017 proběhl třetí roční Dětské univerzity ČVUT v Praze s názvem „Věda všude kolem nás“. Naše laboratoře navštívilo celkem 220 žáků 1.-5. Třídy ZŠ. http://detska-univerzita.cvut.cz

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

Katedra materiálového inženýrství a chemie je profilovou katedrou oboru Materiálové inženýrství. Pedagogická činnost katedry je proto zaměřena zejména na materiálové inženýrství v oboru stavebních materiálů. Kromě toho katedra provádí základní teoretickou i experimentální výuku stavebních materiálů ve všech studijních programech fakulty, věnuje se prohlubování teoretických a praktických znalostí pro aplikaci materiálů v konstrukcích a poskytuje teoretické i praktické základy pro zkušebnictví a kontrolu jakosti staveb.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na činnosti související s materiálovým inženýrstvím. Konkrétně se jedná o experimentální a teoretickou analýzu přenosu a akumulace tepla, vlhkosti a chemických látek ve stavebních materiálech, metodiku řízeného návrhu stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů a testování, hodnocení a ovlivňování funkčních vlastností stavebních materiálů a jejich systémů za různých podmínek od vědeckých laboratoří po dokončené stavební konstrukce. Vědeckovýzkumné aktivity pokrývají širokou škálu stavebních materiálů od malt, sáder, betonů a cihel až po izolační materiály, tmely a materiály povrchové úpravy. Předmětem zkoumání jsou jak klasické stavební materiály, tak i materiály na bázi druhotných surovin.

Zpět na aktuální informace

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007