Funkční vzorky


Zařízení pro ultrazvukové skenování stavebních materiálů

- Michalko, O. – Bažantová, Z.


Rezonátor pro určení rezonančních frekvencí pevných těles

- Michalko, O. – Bažantová, Z.


Nonstat

- Pavlíková, M. - Pavlík, Z.


Drying chamber

- Pavlíková, M. - Pavlík, Z. - Mihulka, J.


Non-stationary diffusion tube

- Pavlíková, M. - Pavlík, Z. - Černý, R.


Zařízení pro snímání teplotních polí uvnitř materiálu

- Toman, J.


Dilatometr

- Toman, J.


Neadiabatický kalorimetr

- Toman, J.


Migrační experiment

- Pavlíková, M. - Pavlík, Z. - Fiala, L.


Water vapour diffusion tube

- Pavlíková, M. - Žumár. J. - Ďurana. K. - Pavlík, Z.Základní informace | Autorizovaný software

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved