Základní informace

Na těchto stránkách jsou uvedeny funkční vzorky připravené na katedře materiálového inženýrství a chemie - K123, fakultě stavební, ČVUT v Praze. Popis jednotlivých funkčních vzorků včetně fotografíí je prezentován ve formě PDF souborů.


Základní informace | Autorizovaný software

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved