Ke stažení Odkazy a spolupráce Kontakt Tisk

NA SERVERU KATEDRY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE - K123.

Systematický rozvoj materiálového inženýrství a chemie na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze


Program1: Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií>

Podprogram: Rozvoj přístrojového vybavení 13_F_1

Název: Systematický rozvoj materiálového inženýrství a chemie na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze

Doba trvání: od 1/09 do 12/09

Řešitel: Milena Pavlíková

Spoluřešitel: -

Finanční dotace: 2 777 tis. Kč

Pořízené investiční a neinvestiční prostředky:
Sestava FT-IR spektrometru Nicolet 6700 s příslušenstvím
Klimatická komora Climacel, 2 kusy
Studentský laboratorní mikroskop LABO STANDARD MONO 501, 5 kusů
Laboratorní digitální váhy Adventurer Pro, 5 kusů
Analytické, fyzikální a chemické tabulky (20 ks), odborná literatura
Měřící ústředna, 2 ks
Exsikátor, 5 ks


Využití pořízených prostředků:
1. Rozšíření praktické výuky materiálového inženýrství a chemie na FSv ČVUT v Praze – cíl byl splněn, byla vypracována nová náplň praktické výuky, viz. http://tpm.fsv.cvut.cz/vyuka, praktická cvičení proběhla částečně již v letním semestru 08/09 a v plném rozsahu v zimním semestru 09/10.

2. Podpora studentů v rámci řešení studentských projektů, bakalářských, diplomových a disertačních prací.

3. Získání správných pracovních návyků při práci v laboratoři – studenti pod odborným dohledem využívali zakoupené přístroje a vybavení v průběhu celého akademického roku. Studenti byli seznámeni s nejmodernějšími měřícími metodami, naměřili si, zpracovali a vyhodnotili získané výsledky a naučili se tak základní laboratorní úkony a získali správné pracovní návyky při práci v laboratoři. Zakoupením nejmodernějšího zařízení mohli studenti pracovat v souladu s požadavky nově zaváděných evropských norem, např. stanovení materiálových parametrů v kontrolovaných podmínkách klimatické komory.

Fotodokumentace:

Klimatické komory:

Sestava FT-IR spektrometru Nicolet 6700 s příslušenstvím (ATR diamantový krystal):

Studentský laboratorní mikroskop LABO STANDARD MONO 501:

Využití zakoupených laboratorních digitálních vah Adventurer Pro a měřící ústředny pro experiment měření neustálené difúze vodních par:Zpět na seznam projektů FRVŠ

© 2007 Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Ing. Lukáš Fiala. Poslední aktualizace: 6.3.2007