Absorpční koeficient vody, vlhkostní vodivost, sorptivita


Zde vyberte vstupní soubor, který chcete zpracovat
(s příponou txt ve formátu uvedeném níže v manuálu):Popis software

SorpCalc+

Program slouží pro výpočet absorpčního koeficientu pro kapalnou vodu, sorptivity a součinitele vlhkostní vodivosti na základě vyhodnocení absorpčního experimentu. V úvodním textu je uveden teoretický rozbor popisu transportu kapalné vody pomocí konceptu sorptivity a popis měřící metody. Následuje vysvětlení mechanismu výpočtu, analýza získaných dat podrobný popis požadovaného vstupního souboru pro aplikaci programu.
Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Manuál

Program jako vstup používá Vámi uploadovaný textový soubor. Výsledky dostanete ve grafu závislosti množství nasákávané vody vztažené k ploše a odmocniny času. Dalším výstupem je vypočtený absorpční koeficient vody a vlhkostní vodivost.

Pro výpočet sorptivity je důležitým vstupem hustota vody při dané teplotě viz. Tab. 1.Tab 1. Závislost hustoty vody na teplotě


Pro úspěšný upload souboru a provedení výpočtů je třeba dodržet následující teze.

1) Soubor musí být v textovém formátu (tj. přípona txt).

2) Čísla jsou v anglickém formátu s desetinnou tečkou (například 2.82991728).

3) Na každém řádku se nachází jedna číselná hodnota (viz. podrobný popis níže).

3) Poslední hodnota musí být odenterovaná, tj. za poslední hodnotou je prázdný řádek.


Podrobný popis obsahu vstupního souboru:

--------------------------------------------------------------------
Řádek 1: PLOCHA [m2]
Řádek 2: HMOTNOST SUCHÉHO VZORKU [kg]
Řádek 3: HMOTNOST VLHKÉHO VZORKU [kg]
Řádek 4: OBJEM VZORKU [m<sup>3</sup>]
Řádek 5: HUSTOTA VODY PŘI DANÉ TEPLOTĚ [kg /m<sup>3</sup>]
Řádek 6: ČAS 1 [s]
.
.
Řádek n: ČAS n [s]
Řádek n+1: HMOTNOST VZORKU pro čas 1 [kg]
.
.
Řádek m: HMOTNOST VZORKU PRO ČAS n [kg]
PRÁZDNÝ ŘÁDEK
--------------------------------------------------------------------

Zpět na seznam modelů


Základní informace | Autorizovaný software

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved